30 maart 2007

Onderzoeksrapport scheepvaart-economische studie

opdrachtgever: projectgroep KGT2008 opdrachtnemer: MTBS i.s.m. How To Advisory en ITTMA

De scheepvaart-economische studie onderzocht de ontwikkelingen van de relevante aspecten van de scheepvaart (binen- en zeevaart, vlootontwikkeling, herkomst, bestemming en doorvaart) in relatie tot de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijven in de Kanaalzone Gent-Terneuzen.
Het onderzoeksrapport scheepvaart- economische studie gaf input aan de nota probleemanalyse van de projectgroep KGT2008.