01 april 2007

Onderzoeksrapport regionaal vestigingsplaatsonderzoek Kanaal Gent-Terneuzen

opdrachtgever: projectgroep KGT2008 opdrachtnemer: Policy Research Corporation

Het regionaal vestigingsplaatsonderzoek bracht de huidige en te verwachten vestigingsplaatsfactoren in de Kanaalzone Gent-Terneuzen in kaart.
Het onderzoeksrapport regionaal vestigingsplaatsonderzoek Kanaalzone Gent-Terneuzen gaf input aan de nota probleemanalyse van de projectgroep KGT2008.