22 maart 2007

Onderzoeksrapport markt-en concurrentieanalyse

opdrachtgever: projectgroep KGT2008 opdrachtnemer: How To Advisory i.s.m. ITTMA en MTBS

De markt- en concurrentieanalyse gaf inzicht in karakteristieken van huidige en toekomstige goederenstromen en in de concurrentiebepalende factoren ten opzichte van andere relevante havens. Het onderzoeksrapport markt- en concurrentieanalyse gaf input aan de nota probleemanalyse van de projectgroep KGT2008.