19 maart 2009

Onderzoekspakket 5: Strategische welvaartseffecten

Op 5 april 2007 werd de probleemanalyse goedgekeurd door de opdrachtgever van de projectgroep, de Technische Scheldecommissie. De probleemanalyse werd bovendien unaniem onderschreven door de regionale belanghebbenden, verenigd in het Stakeholders Advies Forum.

In vervolg op de probleemanalyse heeft de projectgroep een onderzoeksprogramma opgesteld om alle aspecten van mogelijke oplossingsvarianten in kaart te brengen. In dit kader werden acht deelstudies geïdentificeerd:

1. Invulling en kostenraming van projectalternatieven en nulalternatief;

2. Vervoerseffecten;

3. Nautische veiligheid;

4. Milieutoets Kanaalzone Gent-Terneuzen;

5. Strategische welvaartseffecten;

6. Verkeerstoets andere vervoerwijzen;

7. Vervaardiging van omgevingsscenario’s, kosten-batenopstellingen en gevoeligheids- en risicoanalyse;

8. Meerwaardeopties, bekostigings- en financieringsmogelijkheden.

De eerste zeven onderzoekspakketten vormen input voor de uiteindelijke kosten-batenanalyse, terwijl onderzoekspakket 8, gericht op besluitvorming, een nuttige aanvulling op de KBA-resultaten betekent. Het onderzoeksprogramma is gebaseerd op de leidraad voor het opstellen van een Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI) en de Vlaamse Standaardmethodiek MKBA en mondde uit in een kosten-batenanalyse (KBA) op hoofdlijnen.