19 april 2008

Onderzoek naar wrakken en objecten

In het kader van de voorbereiding van de verruiming is nader magnetometer onderzoek uitgevoerd in de vaargeul van de Westerschelde. Hierbij is gekeken naar mogelijke wrakken en andere objecten, die een obstakel kunnen vormen voor de verruiming zelf of het gebruik van de vaargeul nadien. Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn geen noemenswaardige beperkingen vastgesteld.

In het kader van de voorbereiding van de verruiming is nader magnetometer onderzoek uitgevoerd in de vaargeul van de Westerschelde. Hierbij is gekeken naar mogelijke wrakken en andere objecten, die een obstakel kunnen vormen voor de verruiming zelf of het gebruik van de vaargeul nadien. Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn geen noemenswaardige beperkingen vastgesteld.