01 oktober 2003

Onderzoek lokatie en afmetingen Overschelde – Westelijke en oostelijke variant

Dit rapport vat eerder uitgevoerde hydraulische berekeningen voor een oostelijke variant van de Overschelde (bij Bath) samen. Daarnaast beschrijft het berekeningen voor een westelijke variant (bij Kruiningen) en resultaten daarvan en vergelijkt deze met resultaten van berekeningen aan de oostelijke variant.

Al deze berekeningen zijn voor een situatie bij stormvloed, waarbij de Overschelde water van de Westerschelde naar de Oosterschelde doorlaat. De twee locaties worden in dit rapport alleen op hydraulische effectiviteit met elkaar vergeleken (welke waterstandsverandering wordt bereikt en welk debiet zou er dan door de Overschelde moeten).

Een belangrijke conclusie is dat om bij Bath en Antwerpen een zelfde verlaging van de waterstand te krijgen, het debiet door de Overschelde bij de westelijke variant ongeveer 50% groter moet zijn dan door de oostelijke variant. Om een beeld te krijgen bij de verhoudingen, zijn in het rapport voorbeelden gegeven voor afmetingen van het kanaal en het afsluitmiddel. Dit rapport is opgesteld door Svasek Hydraulics in opdracht van ProSes. De resultaten uit dit rapport zullen door de opstellers van het S-MER en de MKBA (veiligheid tegen overstromen) worden gebruikt.