27 februari 2008

Onderzoek baggeren met water-luchtinjectie

Op bepaalde locaties in de Westerschelde is het door de aanwezigheid van kabels en leidingen onmogelijk onderhoudsbaggerwerken uit te voeren door middel van de klassieke baggertechniek.

Op bepaalde locaties in de Westerschelde is het door de aanwezigheid van kabels en leidingen onmogelijk onderhoudsbaggerwerken uit te voeren door middel van de klassieke baggertechniek. Daarom werd een proef uitgevoerd met het baggerwerktuig Airset, dat gebruik maakt van de injectie van een water-luchtmengsel in de bodem om de specie plaatselijk te verwijderen. De resultaten geven aan dat dit een goede alternatieve baggermethode is.