01 januari 2001

OMES, onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan

Een wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar het ecologisch functioneren van de Zeeschelde. 200162 pag. incl foto’s en tabellen

Auteur Ministerie van de Vlaamse Gemeenscha, Universitaire Instelling Antwerpen
Nummer SL-312