03 juli 2018

Nut en noodzaak herhaling proefstortingen Westerschelde

De proefstortingen op de Put van Hansweert, Inloop van Ossenisse zijn succesvol uitgevoerd en gemonitord. De inzichten die zijn opgedaan bij deze proefstortingen zijn zeer bruikbaar, maar geven ook aanleiding tot een aantal kennisvragen. Deze kennisvragen kunnen worden beantwoord met een herhaling van de proefstortingen op deze locaties, in combinatie met een aangepast monitoringsprogramma. De belangrijkste kennisvraag heeft betrekking op het ‘verdwijnen’ van het gestorte sediment tijdens en direct na de het storten. Hoogfrequente metingen van de bodemligging tijdens het storten en kort na het storten, in combinatie met aanvullende metingen van de waterbeweging en zo mogelijk sedimentconcentraties en korrelgroottes zijn bruikbaar om deze kennisvraag te beantwoorden.

Auteur Sjoerd van Til, Msc
Uitgever Arcadis
In opdracht van Afdeling Maritieme Toegang
Bestanden