17 juli 2008

Nota van Antwoord inspraak OTB/MER Verruiming Vaargeul

Het Tracébesluit omvat de blijvende verdieping van de vaargeul van de Westerschelde, waarbij tenminste 5 miljoen kubieke meter zand wordt verzet. Het Tracébesluit gaat over het Nederlandse traject.

Het Tracébesluit omvat de blijvende verdieping van de vaargeul van de Westerschelde, waarbij tenminste 5 miljoen kubieke meter zand wordt verzet. Het Tracébesluit gaat over het Nederlandse traject.

De vaargeul van de Westerschelde wordt zodanig verruimd dat schepen met een diepgang tot 13,10 meter onafhankelijk van het getij van en naar de haven van Antwerpen kunnen varen.