12 december 2008

Nota plaatrandstortingen

In de Nota Plaatrandstortingen wordt een verbijzondering van de stortstrategie toegelicht en beoordeeld, zoals werd aangekondigd in het Milieueffectrapport, Tracébesluit en de Nota van Antwoord.

In de Nota Plaatrandstortingen wordt een verbijzondering van de stortstrategie toegelicht en beoordeeld, zoals werd aangekondigd in het Milieueffectrapport, Tracébesluit en de Nota van Antwoord.

Uitgangspunt hierbij is het maximaal creëren van ecologisch winst. Op basis van dit onderzoek heeft een bijstelling van de stortzones nabij de plaatranden plaatsgevonden. De conclusie is dat hierdoor de resultaten volgens het Milieueffectrapport en de Passende beoordeling niet veranderen, en gelet op de gehanteerde werkwijze in het onderzoek worden de onzekerheden gereduceerd.