18 september 2015

Nauwkeurigheid en precisie ecotopenkaarten Westerschelde

Op een objectieve wijze is inzicht gegeven in de reproduceerbaarheid van de ecotopenkaart en de bronnen van toevallige en systematische fouten in de invoerparameters van de ecotopenkaart, die samen de nauwkeurigheid van de ecotopen op de kaart bepalen.

De analyse op basis van de gegevens van 2012 geeft aan dat de nauwkeurigheid van de ecotopenkaart wordt bepaald door de invoerparameters en dat de stroomsnelheid en droogvalduur gevoelig zijn voor zowel fouten als voor de natuurlijke dynamiek in het systeem. Dit heeft vooral effect op de nauwkeurigheid van een aantal specifieke ecotopen zoals het supralitoraal, het laagdynamische sublitoraal maar ook het laagdynamische laag en hoog gelegen litoraal. Bij het analyseren van bijvoorbeeld trendontwikkelingen zal hier rekening mee gehouden moeten worden.

Auteur dr.ir. J.T. Dijkstra, ir. H. Holzhauer
Uitgever Deltares
In opdracht van Rijkswaterstaat
Trefwoorden Schelde estuarium, Zoute Ecotopenstelsel (ZES), ecotopenkaarten, onzekerheden
Thema natuur
Bestanden