26 juni 2018

Natuurtoets grensoverschrijdende proefstortingen

Dit rapport geeft de passende beoordeling die ten grondslag moet liggen aan een eventuele aanvraag voor een vergunning Wet natuurbescherming en de natuurtoets die de effecten op beschermde soorten inzichtelijk maakt en toetst aan de Wet natuurbescherming, onderdeel soortbescherming.

Ondertitel In het kader van de Wet Natuurbescherming
Auteur Arcadis
Uitgever Arcadis
Thema natuur
Bestanden