01 juli 2004

Natuurontwikkeling in combinatie met zilte aquacultures

Verkennende ontwerpstudie voor de Braakman- en Hellegatpolder

Verkennende ontwerpstudie voor de Braakman- en Hellegatpolder

Het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) te Yerseke bracht eerder dit jaar in opdracht van ProSes advies uit over de mogelijkheden voor zeecultuur in nieuwe getijdennatuur langs de Westerschelde (RIVO rapport nr. CO27/04, april 2004). In dit rapport werden de Braakman en de Hellegatpolder aangewezen als gebieden die geschikt te maken zijn voor combinaties van nieuwe getijdennatuur met vormen van zeecultuur. ProSes heeft in vervolg daarop aan de Hogeschool Zeeland te Vlissingen gevraagd om een verkennende ontwerpstudie uit te voeren in beide gebieden. Deze opdracht, die is uitgevoerd door derdejaars studenten van de opleiding Aquatische Ecotechnologie, was voor ProSes gericht op het concreter inzichtelijk maken van de inrichtingsmogelijkheden. De ontwerpstudie laat zien welke inrichtingsmogelijkheden er zijn en op welke punten aanvullend onderzoek nodig is. Concrete beslissingen over de combinatie natuur met aquacultuur zullen pas in een vervolgstadium (inrichtingsfase of projectfase) genomen kunnen worden.