28 juni 2011

Natuurherstel in de Westerschelde: De mogelijkheden nader verkend

Het rapport "Natuurherstel in de Westerschelde" vormde de basis voor het Nederlandse kabinetsbesluit d.d. 17 juni 2011 om de Hertogin Hedwigepolder niet te ontpolderen en dit project te vervangen door natuurherstel op alternatieve locaties in het Westerscheldegebied.

Het rapport “Natuurherstel in de Westerschelde” vormde de basis voor het Nederlandse kabinetsbesluit d.d. 17 juni 2011 om de Hertogin Hedwigepolder niet te ontpolderen en dit project te vervangen door natuurherstel op alternatieve locaties in het Westerscheldegebied.