01 augustus 2004

Natte natuur in het Schelde-estuarium. Een verkenning van de kosten en baten

Dit rapport van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) omvat een verkenning van de kosten en baten van voorbeeldgebieden uit het 'Voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen'.

Dit rapport van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) omvat een verkenning van de kosten en baten van voorbeeldgebieden uit het ‘Voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen’. Op hoofdlijnen worden een aantal inzichten uiteengezet om de mogelijkheden van het behoud en de verbetering van de natuurlijkheid van het Schelde-estuarium in beeld te brengen. De volgende vragen komen aan de orde: Welke kosten en baten kunnen toegerekend worden aan natte natuur? Wat zijn de verschillen in kosten en baten tussen verschillende typen nieuw te creëren natuur?

In dit rapport komen onder andere de volgende vragen aan de orde: Welke kosten en baten kunnen toegerekend worden aan natte natuur? Wat zijn de verschillen in kosten en baten tussen de verschillende typen nieuw te creëren natuur?