01 januari 2003

Naar een nieuw Sigmaplan

Brochure op te vragen via de Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), afdeling Zeeschelde, Copernicuslaan 1 bus 13 2018 Antwerpen, tel 032246711, fax 032246705, e-mail:zeeschelde@lin.vlaanderen.be

Ondertitel Kennismaking met het Zeescheldebekken
Auteur Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), Ir. Jan Strubbe, directeur-Generaal AWZ, tekst Katelijn Norga, Corinne Souwer
Nummer SL-62
Uitgever Ir. Leo Meyvis, afdelingshoofd Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ)