01 juni 2004

Morfologisch onderzoek Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Het rapport Morfologisch onderzoek Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium bestaat uit 3 delen, namelijk "Samenvatting van het morfologisch onderzoek" (deel 1).

Auteur:
 

  1. WL | Delft Hydraulics, Consortium Arcadis-Technum
  2. Second Opinion Groep met 5 internationale morfologie-experts in opdracht van ProSes
  3. Werkgroep morfologie en waterbeweging
     

Morfologisch onderzoek Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium in 3 onderdelen:
 

  1. Rapport Morfologisch onderzoek Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
  2. Brief Second Opinion Groep
  3. Brief werkgroep morfologie en waterbeweging
     

Het rapport Morfologisch onderzoek Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium bestaat uit 3 delen, namelijk “Samenvatting van het morfologisch onderzoek” (deel 1). Dit is een uitgebreide samenvatting van het morfologisch onderzoek dat door WL | Delft Hydraulics is uitgevoerd. De twee rapporten “Vooronderzoek” (deel 2) en “Hoofdonderzoek” (deel 3) vormen de onderliggende rapporten voor deel 1.

Het morfologische onderzoek beantwoordt de vraag of het meergeulensysteem in stand kan worden gehouden bij de volgende scenario’s: 1. voortzetting van het huidige vaargeulonderhoud en zandwinning; 2. een verdere verruiming van de vaargeul naar verschillende diepgangen en uitpolderingen langs de Westerschelde.

De resultaten worden gebruikt voor het opstellen van het S-MER en voor de disciplines Water en Ecologie van het S-MER.

Nadat de drie morfologie-rapportages gereed waren, heeft een groep van vijf internationale morfologie-experts een gezamenlijk oordeel uitgesproken over de rapporten. Hun oordeel en een samenvatting daarvan zijn te vinden onder Second Opinion op morfologisch onderzoek.

Een werkgroep bestaande uit diverse Vlaamse en Nederlandse morfologie-deskundigen heeft gedurende een jaar het onderzoek van WL | Delft Hydraulics begeleid. Veel discussiepunten in de werkgroep hebben een plaats gekregen in de rapportage van WL | Delft Hydraulics. Algemene conclusies en aanbevelingen van de werkgroep morfologie kunt u vinden onder Brief werkgroep morfologie en waterbeweging.

Bestanden