02 mei 2007

Monitoringsprogramma MONEOS-T

Het monitoringprogramma Toegankelijkheid (MONEOS-T) levert 'de vinger aan de pols' tijdens de uitvoering van de verruiming van de vaargeul.

Het monitoringprogramma Toegankelijkheid (MONEOS-T) levert ‘de vinger aan de pols’ tijdens de uitvoering van de verruiming van de vaargeul.

Met behulp van het monitoringprogramma zullen de gevolgen van de verruiming, het noodzakelijke onderhoudsbaggerwerk en het morfologisch beheer op de doelstellingen (fysieke systeem, veiligheid tegen overstromen, natuurlijkheid) in de gaten worden gehouden.

De resultaten worden ook gebruikt om op gezette tijden het beleid te kunnen evalueren. Het monitoringprogramma zal het morfologisch beheer van het estuarium waar mogelijk ondersteunen.

Bestanden