28 april 2017

Monitoringprogramma Flexibel Storten

Het voortgangsrapport brengt verslag over de monitoring uitgevoerd in de Westerschelde en de Beneden-Zeeschelde in het kader van het MONEOS-T Uitvoeringsplan, aangevuld met analyse van zeehondentellingen, vogeltellingen en benthosgegevens voor de Westerschelde. De genoemde gegevens en de analyse ervan laten toe een evaluatie van de effecten van het project van de derde verruiming van de Westerschelde en BenedenZeeschelde te maken en deze effecten af te toetsen tegen wat in het MER als verwachting werd geformuleerd.

Ondertitel Voortgangsrapportage 2014-2015: Syntheserapport
Auteur IMDC nv i.s.m. UA en HWE
Thema scheepvaart-economie
Bestanden