31 oktober 2007

Monitoring Flexibel Storten

Het Rapport geeft inzicht in de monitoring ten behoeve van het flexibel storten. Om naast de vastgestelde evaluaties voldoende en tijdige informatie te hebben is extra inzet nodig.

Het Rapport geeft inzicht in de monitoring ten behoeve van het flexibel storten. Om naast de vastgestelde evaluaties voldoende en tijdige informatie te hebben is extra inzet nodig. Het flexibel storten is als mitigerende maatregel opgenomen bij het project ‘Verruiming Vaargeul’ met het oog op het bijsturen van de bagger- en stortactiviteiten in het kader van de aanleg en het onderhoud van de verruimde vaargeul. Dit bijsturen gebeurt op basis van inzichten uit de praktijk, op basis van specifieke monitoring en nader onderzoek van gesignaleerde afwijkingen in verwachte ontwikkelingen.