30 mei 2008

MONEOS geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium

Dit rapport geeft een omschrijving van een monitoring programma dat wenselijk is om te weten wat de evoluties zijn in de Schelde en wat de oorzaak-gevolg relaties zijn. Dit is essentieel om op een wetenschappelijk verantwoorde manier het estuarium te beheren.

Dit rapport geeft een omschrijving van een monitoring programma dat wenselijk is om te weten wat de evoluties zijn in de Schelde en wat de oorzaak-gevolg relaties zijn. Dit is essentieel om op een wetenschappelijk verantwoorde manier het estuarium te beheren.

Bestanden