01 juni 2004

MKBA, Nautisch onderzoek van het Schelde-estuarium

In de studie wordt onderzocht of het gebruik van geavanceerde electronische navigatieapparatuur een verbreding van de vaargeul kan voorkomen.

In de studie wordt onderzocht of het gebruik van geavanceerde electronische navigatieapparatuur een verbreding van de vaargeul kan voorkomen. Tevens werd de capaciteit van de vaargeul en de effecten van een verdieping op de veiligheid van de scheepvaart nagegaan. Deze drie deelonderzoeken vormen input voor het ontwerp van de vaargeul en daardoor ook het morfologisch onderzoek, de MKBA Toegankelijkheid en de studie van de externe veiligheid.

Bestanden