01 september 2004

Milieueffectrapportage voor de actualisatie van het Sigmaplan, niet-technische samenvatting

In het kader van de actualisatie van het Sigmaplan is een strategische milieueffectrapportage uitgevoerd. In deze studie worden de verschillende opties voor het verbeteren van de Veiligheid tegen Overstromen met elkaar vergeleken in termen van de te verwachten effecten op het milieu.

In het kader van de actualisatie van het Sigmaplan is een strategische milieueffectrapportage uitgevoerd. In deze studie worden de verschillende opties voor het verbeteren van de Veiligheid tegen Overstromen met elkaar vergeleken in termen van de te verwachten effecten op het milieu. Mede op basis van dit rapport is de keuze gestoeld voor een combinatie van dijkverhoging en ruimte voor de rivier.