21 maart 2019

Mesoschaal Westerschelde, Integratierapport 2014-2018

Het Schelde-estuarium ligt zowel in Nederland (Westerscheide) als Vlaanderen (Zeeseheide).
Vanaf 2005 is in verdragen vastgelegd dat de landen gemeenschappelijk beleid en beheer
voeren. De basis hiervoor is de Lange Termijn Visie, die drie gebruiksfuncties als pijlers
benoemt: veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid.
Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen van de Westerscheide op het schaalniveau van
individuele morfologische elementen, de zogenaamde mesoschaal. Het uitvoeren van het
(gemeenschappelijk) beheer op die schaal is van grote invloed op de drie pijlers van de Lange
Termijn Visie.

Auteur Marcel Taal, Dick Mastbergen, Jelmer Cleveringa, Reinier Schrijvershof, Yves Plancke, Zheng Wang, Jebbe van der Werf, Ad van der Spek
Uitgever Deltares
Trefwoorden Westerscheide, morfologie, ecologie, mesoschaal, vaargeulonderhoud
Bestanden