25 november 2014

Memo locatievoorstel zandwinning en aanvulstort Westerschelde

Westerscheldezand kent vele nuttige toepassingen op land en daarvoor wordt sinds jaar en dag zand gewonnen. Voor het behoud van het sedimentvolume van de Westerschelde moet het volume zand dat wordt onttrokken worden aangevuld met zand dat op de Noordzee wordt gewonnen (zeewaarts van de NAP -20 m lijn, die de grens vormt van het kustfundament).

In het voorliggende memo worden voorstellen gepresenteerd voor een zoekgebied voor de zandwinning en een zoekgebied voor het aanvullen van de zandvoorraad van de Westerschelde.

Auteur Jelmer Cleveringa
Uitgever Arcadis Nederland
Bestanden