07 december 2018

Memo Locaties zandwinnen en aanvullen zandvoorraad Westerschelde

De afgelopen drie jaar heeft een proef plaatsgevonden, waarbij het volume aan zand dat is gewonnen in de Westerschelde, is aangevuld met zand dat op de Noordzee is gewonnen (zeewaarts van de NAP -20 m lijn, die de grens vormt van het kustfundament). Op vraag van de zandwinsector is gekeken naar een continuering van het ‘zandruilen’. In het voorliggende memo worden voorstellen gepresenteerd voor zoekgebieden voor de zandwinning. Tevens wordt gekeken naar zoekgebieden voor het aanvullen van de zandvoorraad van de Westerschelde (Figuur 1).

Auteur Jelmer Cleveringa
Uitgever Arcadis
Bestanden