01 september 2004

Maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de actualisatie van het Sigmaplan

In het kader van de actualisatie van het Sigmaplan is een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd. In deze studie worden de verschillende opties voor het verbeteren van de Veiligheid tegen Overstromen met elkaar vergeleken in termen van kosten, baten en terugverdientijd. Mede op basis van dit rapport is de keuze gestoeld voor een combinatie van dijkverhoging en ruimte voor de rivier.

In het kader van de actualisatie van het Sigmaplan is een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd. In deze studie worden de verschillende opties voor het verbeteren van de Veiligheid tegen Overstromen met elkaar vergeleken in termen van kosten, baten en terugverdientijd. Mede op basis van dit rapport is de keuze gestoeld voor een combinatie van dijkverhoging en ruimte voor de rivier.