01 januari 2001

Langetermijnvisie Schelde-estuarium Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL), 2001. – 2 dln. Idem:CDDl.

Integrale visie met betrekking tot veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van het estuarium van de Schelde, en de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen ten aanzien van het bilaterale beleid met betrekking tot het estuarium. Uitgangspunt is het ontwikkelen van een gezond en multifunctioneel estuarien watersysteem dat op duurzame wijze gebruikt wordt voor menselijke behoeften. De CD-ROM bevat alle relevante documenten die tijdens het LTV-traject geproduceerd zijn.

Ondertitel 1: Hoofdrapport Dl. 2: Toelichting in opdracht van de Technische Schelde Commissie, op last van de Minister van Verkeer en Waterstaat (Nederland) en de Minister van Openbare Werken (Vlaanderen).
Auteur Projectbureau LTV ; eindred. Harm Albert Zanting, Fon ten Thij ; Resource Analysis. - Middelburg
Nummer SL-52