01 september 2004

Kosten en baten van de Overschelde

Mogelijke oplossing veiligheid tegen overstromen in Nederland en Vlaanderen? Dit rapport van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) beschrijft de maatschappelijke kosten en baten op hoofdlijnen van de Overschelde.

Mogelijke oplossing veiligheid tegen overstromen in Nederland en Vlaanderen?

Dit rapport van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) beschrijft de maatschappelijke kosten en baten op hoofdlijnen van de Overschelde. Om nut en noodzaak van de Overschelde te verkennen, toetst het rapport de kosten en baten van de Overschelde bij voor het project gunstige aannames. De baten hebben betrekking op de vermeden kosten en vermeden overstromingsrisico’s in Vlaanderen en Nederland.