01 juni 2005

Kennis en modellen voor de Westerschelde

Dit rapport geeft de stand van zaken rond de beschikbaarheid en kwaliteit van de (systeem)kennis van hydrodynamica, (geo)morfologie en estuariene ecologie.

Dit rapport geeft de stand van zaken rond de beschikbaarheid en kwaliteit van de (systeem)kennis van hydrodynamica, (geo)morfologie en estuariene ecologie. Het rapport is voorgelegd aan een groep externe deskundigen voor aanvullingen en commentaar.

Dit rapport dient als ijkpunt voor de wetenschappelijke kennis en de beschikbaarheid van voorspellingsmodellen voor het Schelde-estuarium.

Door: Rijksinstituut voor Kust en Zee

Bestanden