12 december 2008

Kaarten bij de Vergunningaanvraag

Op kaarten is aangegeven waar de bagger- en stortwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Tevens zijn er overzichten gemaakt van de coördinaten van de bagger- en stortvakken.

Op kaarten is aangegeven waar de bagger- en stortwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Tevens zijn er overzichten gemaakt van de coördinaten van de bagger- en stortvakken.