01 maart 2004

Inventarisatie en beoordeling kwaliteit baggerspecie tussen Vlissingen en Deurganckdok

Het rapport “Inventarisatie en Beoordeling van de kwaliteit van de oude Baggerspecie tussen Vlissingen en Deurganckdok” heeft tot doel de verruimingsspecie die zal vrijkomen bij de eventuele verruiming van de vaargeul tussen Vlissingen en Deurganckdok te inventariseren en te toetsen aan bestaande en toekomstige wetgevingen en normeringen In Vlaanderen en Nederland.

De toetsing van de kwaliteit houdt de mogelijkheid voor hergebruik, berging op verschillende locaties (waaronder in zee, in de binnenwateren van de maritieme zone, als op land) en dit voor zowel Vlaanderen als Nederland. Specie die voldoet kan eventueel worden teruggestort of hergebruikt; voor de specie die niet voldoet moet een alternatieve verwijdering worden gezocht (zoals verwerking, storten in stortplaatsen). Bij het lezen van het rapport dient wel voor ogen gehouden te worden dat de conclusies moeten gerelativeerd worden. De analyseresultaten die beschikbaar waren, waren soms beperkt en het jaartal van de monsternamen was in vele gevallen niet recent. De toetsingsparameters van de monsters waren niet volledig waardoor het onmogelijk was om een volledige toetsing te verrichten. Nieuwe monsternamen en analyses dienen in elk geval uitgevoerd te worden bij een verdere verruiming van de vaargeul en de toetsing aan normen en regelgeving zal in elk geval opnieuw moeten gebeuren.