27 mei 2010

Instellingsbesluit Commissie Monitoring Westerschelde

Het Trac├ębesluit Verruiming Vaargeul Westerschelde d.d. 9 juli 2008 voorziet in de oprichting van een Commissie Monitoring Westerschelde. Op 7 april werd het instellingsbesluit hiertoe genomen door de voorzitters van de VNSC.