01 januari 2004

Inspraakreacties op de Kennisgeving Strategische milieueffectenrapportage

De periode waarin inspraak mogelijk was over de Strategische milieueffectenrapportage Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium liep van 17 november tot 17 december 2003.

Door particulieren, bedrijven, belangengroepen, overheden en een enkele politieke partij werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een beargumenteerde reactie in te sturen of uit te spreken op een van de 6 inspraakavonden. Het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat heeft in totaal 88 inhoudelijk verschillende schriftelijke reacties ontvangen. Tijdens de hoorzittingen hebben 25 mensen ingesproken.

De schriftelijke en mondeling ingebrachte inspraakreacties zijn in het navolgende document samengebracht. Ook vindt u daar de verslagen van de hoorzittingen. Als inhoudelijk commentaar op de ingebrachte zienswijzen is door ProSes de Antwoordnota uitgebracht.