01 mei 2004

Inrichtingsschets Kalkense Meersen

De Kalkense Meersen zijn opgenomen als een voorbeeldgebied in het kader van het onderzoek van het Natuurontwikkelingsplan.

ProSes heeft in het kader van de concrete invulling van het natuurontwikkelingsschets een natuur- en landschapsstudie uitgevoerd. De methodiek van de landschapsanalyse werd gehanteerd. Het doel van deze inrichtingsschets was een voorzet te geven aan de diverse actoren hoe het gebied ingericht kan worden in functie van veiligheid tegen overstromen en natuurontwikkeling. Beide functies werden in het gebied onderzocht in combinatie en samengaan met de andere functies. Er werd gekozen voor het grondig optimaliseren van de natuur en cultuurhistorische component van het gebied. Besluitvorming over de werkelijke inrichting is pas in een volgende fase van besluitvorming aan de orde.