13 september 2011

Indicatoren voor het Schelde-estuarium

Sinds 2001 werken Vlaanderen en Nederland nauw samen aan een gezamenlijk en gecoördineerd beleid onder de noemer Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Jaarlijks wordt hiervoor een onderzoeksprogramma opgesteld dat moet toelaten de werking van het estuarium en de impact van menselijke ingrepen steeds beter te begrijpen.

Sinds 2001 werken Vlaanderen en Nederland nauw samen aan een gezamenlijk en gecoördineerd beleid onder de noemer Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Jaarlijks wordt hiervoor een onderzoeksprogramma opgesteld dat moet toelaten de werking van het estuarium en de impact van menselijke ingrepen steeds beter te begrijpen.

In het gezamenlijke onderzoeksprogramma van 2008 werd beslist om aan de ScheldeMonitor een set van indicatoren toe te voegen die op overzichtelijke wijze de algemene toestand van het estuarium weergeven.

De Langetermijnvisie is het Vlaams- Nederlands gemeenschappelijke grensoverschrijdende basisbeleidskader in het indicatorenproject.

‘Indicatoren voor het Schelde-estuarium’ is een publicatie gerealiseerd door het Vlaams Instituut voor de Zee

(VLIZ) in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang (aMT- MOW) van de Vlaamse Overheid, met betrokkenheid diverse Vlaamse en Nederlandse instanties en experten.

De publicatie is een product van het project met dezelfde titel, uitgevoerd door het VLIZ in 2009-2010.

Op deze VNSC-website is het rapport ‘Indicatoren voor het Schelde-estuarium’ beschikbaar. De producten van dit project zijn integraal raadpleegbaar op de website van de ScheldeMonitor: http://www.scheldemonitor.org/