12 oktober 2007

Hoofdrapport MER

Het Milieueffectrapport bestaat uit vier onderdelen: een samenvatting, deel A, deel B en bijlagen.

Het Milieueffectrapport bestaat uit vier onderdelen: een samenvatting, deel A, deel B en bijlagen. Deel A van het milieueffectrapport beschrijft het ‘waarom’ van het project, de problemen, de oplossingen en hoe de oplossingen ten opzichte van elkaar scoren. Deel B van het milieueffectrapport geeft een samenvatting van de onderzoeken voor bodem, water, natuur en overige aspecten In de bijlagen vindt u onder meer een overzichtskaart en een begrippenlijst.