01 maart 2003

Het Schelde-estuarium in het vizier. Inventarisatie van lopende projecten, studies en plannen

ProSes heeft een rapport laten opstellen met een overzicht van relevante projecten, plannen en studies die van invloed kunnen zijn op de Ontwikkelingsschets.