08 juli 2019

Habitatmapping Zeeschelde subtidaal – oplegnotitie

Ondertitel Relatie tussen bodemdieren en hydro- en morfodynamiek
Auteur Alexander Van Braeckel, Jeroen Speybroeck, Joost Vanoverbeke, Gunther Van Ryckegem, & Erika Van den Bergh (INBO) in samenwerking met het Waterbouwkundig Laboratorium - Yves Plancke, Joris Van Lede
Specificatie

Het doel van deze opdracht is op basis van relaties tussen de fysische, sedimentologische en ecologische karakteristieken een habitattypologie van de subtidale gebieden in de Zeeschelde op te stellen (i.s.m. Waterbouwkundig Laboratorium).

In opdracht van Instituut Natuur- en Bosonderzoek
Trefwoorden bodemdieren, hydrodynamiek, morfodynamiek
Thema natuur
Bestanden