24 september 2007

Goedkeuringsverslag MER Vlaanderen

In dit verslag wordt het Vlaamse luik van het Milieueffectrapport besproken en ingegaan op de rapportage van de milieueffecten op het Vlaamse grondgebied, de Beneden-Zeeschelde.

In dit verslag wordt het Vlaamse luik van het Milieueffectrapport besproken en ingegaan op de rapportage van de milieueffecten op het Vlaamse grondgebied, de Beneden-Zeeschelde.