01 juni 2005

Fysische en ecologische kennis en modellen

Ten behoeve van de besluiten in de Ontwikkelingsschets 2010 (OS2010) is een Strategische Milieueffectrapportage (SMER) opgesteld. Binnenkort starten de onderzoeken voor een Milieueffectrapportage (MER) op projectniveau voor het project Verruiming van de vaargeul.

Ten behoeve van de besluiten in de Ontwikkelingsschets 2010 (OS2010) is een Strategische Milieueffectrapportage (SMER) opgesteld. Binnenkort starten de onderzoeken voor een Milieueffectrapportage (MER) op projectniveau voor het project Verruiming van de vaargeul.

Aan het RIKZ is gevraagd om, onafhankelijk van de uitvoering van de komende onderzoeken, aan te geven wat de stand van zaken is rond de beschikbaarheid en kwaliteit van de (systeem)kennis van hydrodynamica, (geo)morfologie en estuariene ecologie. Het rapport is voorgelegd aan een groep externe deskundigen voor aanvullingen en commentaar. Dit rapport zal als ijkpunt dienen voor de wetenschappelijke kennis en de beschikbaarheid van voorspellingsmodellen voor het Schelde-estuarium.

Voor meer informatie:

Harm Verbeek, projectleider Verruiming
Rijkswaterstaat directie Zeeland
T: +31 (0)118-622629, M: +31 (0)6-52688240
@: h.verbeek@dzl.rws.minvenw.nl