01 maart 2012

Finaal Rapport Actualisatiestudie QRA Westerschelde

In opdracht van de Permanente Commissie, samen met de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, is de afgelopen jaren een actualisatiestudie naar de risico’s van transport van gevaarlijke stoffen op de Westerschelde uitgevoerd. Deze studie geeft niet alleen inzicht in de huidige risico’s die bewoners langs de Schelde lopen, maar biedt tevens een doorkijk naar 2015 en 2030.

In opdracht van de Permanente Commissie, samen met de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, is de afgelopen jaren een actualisatiestudie naar de risico’s van transport van gevaarlijke stoffen op de Westerschelde uitgevoerd. Deze studie geeft niet alleen inzicht in de huidige risico’s die bewoners langs de Schelde lopen, maar biedt tevens een doorkijk naar 2015 en 2030.

Resultaten
De studieresultaten tonen aan dat, rekening houdend met de ontwikkelingen in de scheepvaart in het gehele Scheldegebied, de externe veiligheid binnen de normen blijft. Het plaatsgebonden risico 10^-6, de wettelijke Nederlandse norm, komt nu nergens op de oever en evenmin in 2015 en 2030. Ook wordt de oriënterende waarde van het groepsrisico zowel nu als in de toekomstscenario’s 2015 en 2030 nergens overschreden.