01 september 2005

Evaluatierapport ProSes door dr. L.E.M. Klinkers

Op verzoek van de Technische Scheldecommissie heeft de heer dr. L.E.M. Klinkers, directeur van Klinkers Policy Consultants, een evaluatie uitgevoerd over de totstandkoming van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. De evaluatie biedt een boeiende beschrijving van het procesverloop.

Op verzoek van de Technische Scheldecommissie heeft de heer dr. L.E.M. Klinkers, directeur van Klinkers Policy Consultants, een evaluatie uitgevoerd over de totstandkoming van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. De evaluatie biedt een boeiende beschrijving van het procesverloop.

Niet alleen doordat het rapport beschrijft welke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, maar ook omdat deze geïllustreerd zijn met de ervaringen van een aantal sleutelfiguren uit het proces. De resultaten van het verrichte dossieronderzoek en de gehouden interviews zijn door de heer Klinkers in het rapport samengebracht en van commentaar en aanbevelingen voorzien. Zijn aanbevelingen zijn te lezen in de samenvatting van het rapport.