26 maart 2015

Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium – fase 2.1 (tbv T2015)

Deze methodiek is een instrumentarium om het functioneren van dit estuariene systeem te evalueren. De methodiek is een aanpassing van de Evaluatiemethodiek Scheldeestuarium (fase 2), in december 2011 opgeleverd, die gebaseerd werd op een eerste versie (fase 1) die in november 2010 werd opgesteld. Opdrachtgever voor deze grensoverschrijdende evaluatiemethodiek is de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (VNSC, vnsc.23g.io), met Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving als administratief opdrachtgever. De opdracht “update van de Evaluatiemethodiek” werd uitgevoerd door Deltares in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.

Ondertitel Update 2014
Auteur Deltares, Universiteit Antwerpen, NIOZ, INBO
In opdracht van VNSC
Trefwoorden Evaluatie, Westerscheide, Zeeschelde, ecologisch functioneren, habitats, flora en fauna, waterkwaliteit, waterbeweging
Bestanden