01 april 2019

Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium 2014 – 2018

Om de vijf jaar gaat de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie na of de doelstellingen van het Verdrag inzake de samenwerking ten aanzien van het Beleid en Beheer van het Schelde-estuarium (verder te noemen Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium) zijn verwezenlijkt. Het eerste evaluatierapport verscheen in 2013, vijf jaar na de inwerkingtreding van het verdrag. In dat rapport werden aanbevelingen gedaan voor de evaluatieperiode 2014-2018. In dit tweede evaluatierapport formuleren we aanbevelingen voor de periode 2019-2023.

Auteur VNSC
Trefwoorden beleid en beheer, evaluatie, monitoring, samenwerking, vnsc
Bestanden