01 januari 2007

Evaluatie van natuurontwikkelngsprojecten in het Schelde-estuarium

In dit rapport worden de monitoringsresultaten van drie estuariene natuurherstelprojecten in de Zeeschelde besproken. Naast de evaluatie van de uitgevoerde herstelmaatregelen worden ook het monitoringsopzet en de gebruikte meetmethoden beoordeeld. Een vierde project werd recent gerealisserd en wordt slechts zeer summier besproken.

Auteur INBO: Tom Van den Neuker, Ingrid Verbessem, Bart Vandevoorde, Alexander Van Braeckel, Maarten Stevens, Geert Spanoghe, Ralf Gyselings, Jan Soors, Nico De Regge, Wim De Belder & Erika Van den Bergh
Nummer SL-402
Uitgever Furgen Tack
ISBN D/2007/3241/320
INBO.R.2007.54
ISSN: 1782-9054