22 maart 2007

Eindverslag consultaties Flexibel Storten

In dit document wordt verslag gedaan van de consultaties die met verschillende partijen zijn gehouden over flexibel storten. Het resultaat is aangeboden aan het Overleg Adviserende Partijen.

In dit document wordt verslag gedaan van de consultaties die met verschillende partijen zijn gehouden over flexibel storten. Het resultaat is aangeboden aan het Overleg Adviserende Partijen.