01 januari 2010

Eindrapportage Natuurcompensatieprogramma Westerschelde

Sinds 1998 is in en rondom de Westerschelde een groot aantal nieuwe natuurgebieden aangelegd of zijn bestaande natuurgebieden verbeterd. De realisatie van deze gebieden geldt als compensatie voor natuurwaarden die verloren zijn gegaan bij de tweede verruiming van de vaargeul in de Westerschelde. De afspraken hierover zijn in 1998 vastgelegd in een bestuusovereenkomst. Na 10 jaar is het programma, waarin deze projecten zijn opgenomen, afgerond. De resultaten staan in deze eindrapportage.

Ondertitel Eindrapportage 1998 - 2008
Auteur Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied
Nummer SL-442
Uitgever Rijkswaterstaat
In opdracht van Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied
ISBN -
Fysieke vindplaats idem pdf.
Trefwoorden verdieping, verruiming, rapport,
Bestanden