01 juli 2005

Eindrapport juridisch onderzoek flexibel storten

Juridische verkenning naar de flexibiliteit van de vergunningen voor het onderhoud en de verdieping van de Westerschelde

Juridische verkenning naar de flexibiliteit van de vergunningen voor het onderhoud en de verdieping van de Westerschelde

Voor de verruiming van de Schelde is een aantal vergunningen nodig. Om beter te kunnen aansluiten bij de dynamiek van het estuariene systeem van de Schelde is het wenselijk ook over flexibele vergunningen te beschikken. Hierbij wordt dan ook aangesloten bij de strategie van flexibel storten (zie “baggeren” op deze site). Rijkswaterstaat Zeeland heeft het Centrum voor Wetgevingsvraagstukken gevraagd de juridische mogelijkheden voor het verlenen van flexibele vergunningen te onderzoeken. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en Sterk Consulting.

Door: Centrum voor Wetgevingsvraagstukken, Universiteit van Tilburg en Sterk Consulting